CJS-DI

Compact Jet Sweeper med de-icer

Det senaste konceptet från Schmidt - väl prövad teknik och betrodda komponenter tillsammans med kundspecifika optioner och intelligenta assistanssystem. Vår CJS-DI dina ideér.

 

Väl prövad teknik och betrodda komponenter kombinerade i en maskin

Maskinen är konstruerad på ett vanligt HGV-chassi med en kompakt bas, därav blir det en smidig maskin på små ytor. Dessutom säkerställs en hög standard inom snöröjning vid hög hastighet precis som våra övriga sop-blåsmaskiner. Tack vare hydro-pneumatiskt chassi erbjuder dessutom maskinen en hög komfort.

 

Enkel användning

Enkel användning tack vare den integrerade kontrollpanelen för synkroniserad styrning av plog,vals,blåsmunstycken och spridare. Färgdisplayen samt synkroniserad styrning av alla funktioner möjliggör snabb och effektiv snöröjning. Alla parametrar kan kundspecificeras så att föraren kan koncentrera sig på framförandet av fordon och samtidigt säkerställa ett perfekt resultat.

 

Smart Service Koncept

Alla viktiga delar är lätta att komma åt på maskinen. Därför gör det maskinen lättservad och lättare att underhålla. Det betyder få servicetimmar och hög tillgänglighet av maskinen.

 

Chassi och förare

Standardchassi används för att montera en CJS på. Chassit modifieras för att passa perfekt. En motor på 260kW monterad bak används för att driva hydraulfunktioner samt för att kontrollera sop-blåsenheten. Chassits motor används för att styra plogen.

 

Snöplog

Ett perfekt snöröjningsresultat nås med vår plog Schmidt Tarron Airport. Plogen är designad för att få en ren yta och kan extrautrustas med ytterligare moddenhet. Även snöstopp med mera finns att välja till.

 

Sopenheten

Sopenheten är placerad mellan bärarfordonets axlar. Dubbla stödhjul optimerar snöröjningsresultatet via en tyst och jämn gång. Via den automatiska deflektorinställningen och automatiska borstinställningen nås ett optimalt resultat. Borstslitaget minimeras också vilket säkrar tillgängligheten och minimerar stillestånden. Detta är basen för säkra landningsbanor.

 

Blåsenheten

En areodynamisk blåsenhet sitter monterad framför bakaxeln. Den garanterar det högsta möjliga resultatet för upptorkning. På det här sättet garanteras de bästa friktionsvärdena. Med ett konstant luftflöde över hela arbetsbredden säkras ett jämt resultat över hela ytan. 

 

Spridare/sprayer

Med spridare monterad på maskinen så kan halka bekämpas preventivt. Via vår modulbaserade tillverkning kan spridaren kundanpassas. Spridning i fordonets bredd eller bred spridning med projecerande munstycken. Spridaren drivs via fordonets hydraulik.

 

ASH-Blog: CJS-DI, Interview with Development and Product Management (EN)