TJS/TJS-C

Airport Jet Sweeper

New Generation - Prestanda möter design!

Vår nya TJS har inte bara fått en ny design, vi har även underlättat för service och underhåll, dessutom har vi monterat en EuroMot4 motor samt anpassningen till EURO 6 fordon har förbättrats. Ökad tillgänglighet till batteri, hydraulik, eller andra interna komponenter, detta var en viktig del i utvecklingen av den nya serien. Som att inte det vore nog så har vi även uppdaterat maskinen med en ny turbin-system där vi når en nästan helt fri miljö av snö som dras igenom systemet.

 

Kombinerad röjning

Jet-sopmaskinerna rensar serviceområdena på flygplatsen i tre steg. Först skjuter snöplogen snön åt sidan. Sedan sopar den roterande borsten resterande snö och is åt sidan. Slutligen genererar den hydrauliskt drivna fläkten ett intensivt luftflöde av ca. 125 m/s flödeshastighet. Detta sker direkt ovanför marken framför fordonets bakre hjul för att blåsa den återstående snön och vätskan åt sidan med högt tryck. Jet-sopmaskiner har en högsta röjningshastighet på 60 km / t, beroende på mängden och tätheten av snö.

 

Konstruktion och teknik

Jet sopmaskiner finns som bogserade maskiner (TJS) eller som kompakta enheter (TJS-C). De bogserade TJS jet sopmaskiner består av tre komponenter: dragfordonet, stödramen och det bakre fordonet. Det all-wheel-drivna dragfordonet rymmer den frontmonterade snöplogen. Anslutningsenheten är belägen vid den främre änden av den bärande ramen. Detta etablerar kopplingen till dragfordonet. Två kopplingssystem möjliggör två maskinvarianter: semitrailer och trailer.

 

TJS-C jet sopmaskiner består av en kraftenhet, en stödram och ett bakre fordon, vilka bildar en kompakt solid enhet tillsammans. Det frontmonterade snöplogen är fäst till eluttaget. Både i TJS och TJS-C-varianterna är den hydrauliskt drivna roterande borsten fäst vid undersidan av stödramen. Den roterande borsten är låst i längsgående läge under transporten. Den roterande borste och blåsenheten kan synkront stallas in på transport- och arbetsläge från förarhytten med en knapptryckning. Både blåsenheten och drivmotorn för blåsenheten och den roterande borsten är placerade i den bakre delen av fordonet.

 

Full effekt

Sopmaskinerna kan användas på egen hand eller i kombination med andra jet-sopmaskiner. Den bakre axelstyrningen med automatisk spårkontroll garanterar en hög grad av manöverbarhet. Den automatiska steglöst svepande spårjusteringen av huvudborsten utförs genom en hydraulisk höjdkontroll till de dubbla länkhjulen. Den roterande borsten är upphängd på ett sådant sätt att den ligger på den yta som skall rensas oberoende av fordonets rörelse eller markojämnheter. Rotationshastigheten på borsten justeras automatiskt till körhastigheten under drift. Den verkliga rotationshastigheten hos borsten visas på displayen på manöverpanelen. Den långa livslängden för borsten garanteras tillsammans med en nötningsberoende rotationshastighetsreglering.