Rådgivning & Service

I kraft av vår mångåriga internationella erfarenhet fungerar vi som partner och rådgivare till våra kunder. Vi erbjuder inte bara ett brett produktsortiment utan står också till tjänst med rådgivning vid fordonsparkens utformning, finan­sierings­­stöd och många andra intressanta tjänster.

Före köp kommer planering

Frågorna som gäller specialfordon och de platser där dessa ska användas samt en detaljerad beskrivning av vilka uppgifter de ska utföra måste besvaras. På basis av svaren får vi en profil som ger en optimalt ändamålsenlig produkt anpassad efter just era behov.

Vi hjälper er

Tillsammans med er planerar och beräknar vi ert projekt och ger er support när det gäller frågor beträffande köp.

Köp, finansiering, leasing eller hyra

Med hjälp av vår expertis får ni ett gediget underlag för ert beslut.

Utnyttja vårt kunnande för att komplettera, utöka eller förnya er maskinpark på ett ändamålsenligt sätt. Se oss som er partner som kan ge er all nödvändig support för att ni på bästa sätt ska klara era olika arbetsuppgifter.

Försäljning

VD

Mette Engström

0708-29 90 19

mette.engstroem@aebi-schmidt.com

 

Försäljning Stockholm- Mälardalen

Per Celander

 

0708- 29 90 48

per.celander@aebi-schmidt.com

 

Försäljning Väst

Per Green

0708 - 29 90 47

per.green@aebi-schmidt.com

 

Försäljning Airport

Mette Engström

0708 - 29 90 19

mette.engstroem@aebi-schmidt.com

 

Försäljning Norr och Tellefsdal

Bertil Sundelin

070-101 55 99

bertil.sundelin@aebi-schmidt.com

Försäljning Syd

Martin Hallberg

0708 - 29 90 26

martin.hallberg@aebi-schmidt.com

 

Säljsupport

Bente Hjertstedt

0142-29 90 25

bente.hjertstedt@aebi-schmidt.com